Páli Vám to

Kategória: 
Autori: 
Jaroslav Holota
Jaroslav Šugár
Lokalita: 
Bratislava
Rok: 
2013

Zábavno-súťažná kvíz šou pre troch hráčov, v ktorej dvaja menej úspešní súperi umožnia jedinému súťažiacemu hrať vo finále o zaujímavú finančnú výhru. Pomôckou pre súťažiaceho je nepriama indícia. Hráč má za úlohu, čo najrýchlejšie uhádnuť dané slovo, každé neodkryté písmeno má svoju hodnotu (30 €). Písmená sa odkrývajú vo vopred určenom poradí, nie zľava doprava, ale striedavo, náhodne. Každý hráč má k dispozícii 14 slov, ktoré musí odhaliť v časovom limite 4 minúty.